שירותי המרכז

מרכז התמיכה למעסיקים מהווה כתובת אחת עבור המעסיק, המעניקה פתרון ומענה כולל בדרך להעסקת עובדים עם מוגבלויות – באמצעות מספר מסלולי שירות.

מוקד מידע

קבלת מידע על העסקת עובדים עם מוגבלויות, על כלי הסיוע של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה (משרד הכלכלה) ועל מקורות כוח אדם באמצעותם ניתן לגייס עובדים עם מוגבלויות. כמו כן, על מנת להקל על מעסיקים המעוניינים לעשות שימוש בכלי המטה, יינתן סיוע במילוי טפסי הבקשה הרלוונטיים.

יעוץ מקצועי

יעוץ נקודתי למעסיק בכל נושא ושאלה הקשורים להעסקת עובדים עם מוגבלויות. במסלול זה יעמדו לרשות המעסיק אנשי מקצוע אשר ישיבו לשאלות בטלפון, בדואר אלקטרוני או בפגישה חד פעמית, על פי בחירתו.

הכנת תכנית מותאמת לעסק וליווי ארוך טווח (15 חודשים)

במסלול זה יקבל מעסיק המעוניין לקלוט או לקדם עובד/ים עם מוגבלויות, סיוע וליווי צמוד על ידי מנהל תיק מטעם המרכז.

השירות כולל:

  • ניתוח צרכי כוח אדם של העסק ומיפוי התפקידים בו.
  • בנית תכנית לגיוס וקליטה של עובד/ים עם מוגבלויות לתפקידים שנבחרו
  • בחירת כלי הסיוע המתאימים, המוצעים מטעם המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה, עזרה בהגשת הבקשה ויישומה.
  • סיוע באיתור עובדים, באמצעות הפנייה לגופים המתמחים בשילוב עובדים עם מוגבלויות או באמצעות לוח הדרושים באתר.
  • ליווי והדרכה בכל עניין הקשור בגיוס, קליטה והעסקה של עובדים עם מוגבלויות במשך 15 חודשים.