קישורים מומלצים

עמוד זה מכיל מידע נוסף הקשור להעסקת עובדים עם מוגבלויות, זכויות של עובדים וזכויות שלכם כמעסיקים

 עבודה נגישה – לוח הדרושים לאנשים עם מוגבלות המוביל בישראל!

למעלה מ-500 משרות המיועדות לאנשים עם מוגבלות ממתינות לך בלוח משרות ייחודי ונגיש! בנוסף למשרות, באתר ניתן למצוא כתבות וכלים המסייעים לאנשים עם מוגבלות במציאת עבודה. לכניסה לאתר ולמציאת עבודה.מידע חיוני למעסיקים.
www.AvodaNegisha.org.il

הכשרה פנים מפעלית (OJT)

העסקת עובדים חדשים מהמניין, במשרה מלאה בלפחות שכר מינימום, והעסקתם בתום ההכשרה לתקופה מצטברת של 12 חודשים.

http://www.btl.gov.il

בטל"א

מידע כללי למעסיקים

http://www.btl.gov.il

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מידע לגבי זכויות של אנשים עם מוגבלות

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW

הגשת בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה

מידע לגבי האפשרויות לקבלת השתתפות מדינה בהתאמות במקום העבודה

Job Accommodation Network – US

מאגר מידע למעסיקים המעוניינים לבצע התאמות במקום העבודה למען קליטת עובד עם מוגבלות (אנגלית)

http://askjan.org