פורטל המעסיקים

תבנית נוהל העסקת עובדים עם מוגבלות ברשויות המקומיות

תבנית נוהל להעסקת עובדים עם מוגבלות ברשויות המקומיות...

אחראי\ממונה להעסקת אנשים עם מוגבלות

תקשור כתב מינוי ממונה העסקת עובדים עם מוגבלות ...

הנחיות לראיונות עבודה\ ועדת בוחנים

הנחיות לועדת בוחנים  ...

הכשרות OJT

מסלול הכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים (On the job training) העסקת עובדים חדשים מהמניין, במשרה מלאה בלפחות שכר מינימום, והעסקתם...

טפסים

טופס בקשה להשתתפות המדינה טופס למרכז ההשאלות ...

לעמוד בדרישות החוק

לפניכם קישורים למסמכים חשובים העוסקים בהעסקת אנשים עם מוגבלות : חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנח צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות תיקון...