פורטל המעסיקים

תבנית נוהל העסקת עובדים עם מוגבלות ברשויות המקומיות

תבנית נוהל להעסקת עובדים עם מוגבלות ברשויות המקומיות...

אחראי\ממונה להעסקת אנשים עם מוגבלות

כתב מינוי אחראי\ממונה להעסקת אנשים עם מוגבלות פורמט לכתבית נוהל להעסקת עובדים עם מוגבלות בארגון ...

הנחיות לגיוס עובדים עם מוגבלות

הנחיות לראיונות עבודה\ ועדת בוחנים הנחיות לפרסום משרה...

הכשרות OJT

מסלול הכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים (On the job training) תמצית הוראת מנכל 1.2  בקשה לביצוע OJT כתב...

טפסים

טופס בקשה להשתתפות המדינה טופס למרכז ההשאלות ...

לעמוד בדרישות החוק

לפניכם קישורים לשני מסמכים חשובים העוסקים בהעסקת אנשים עם מוגבלות : צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות תיקון 15 לחוק שוויון...