ארגזי כלים לשילוב אנשים עם מוגבלות בארגון

בקטגוריה זו ניתן יהיה למצוא כלים שונים לטובת שילוב אנשים עם מוגבלות בארגון . הכלים יותאמו למאפיינים השונים של הארגונים בחלוקה לרשויות מקומיות, גופים ציבוריים ומעסיקים אחרים

סט כלים ליישום חובת הייצוג ההולם בארגון

כלים ליישום חובת הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות לפניכם 3 כלים שיסייעו לכם ביישום חובת הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בארגון. יישום כלים...