אודות

מרכז התמיכה למעסיקים הוקם לאור הצורך בשוק החופשי לסיוע וליווי מעסיקים בתהליכי גיוס, קליטה וקידום של עובדים עם מוגבלויות. תחת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, נותן המרכז מענה למכלול הצרכים של קהל המעסיקים בישראל המעוניינים להצטרף למגמה זו.

מטרתו של מרכז התמיכה למעסיקים הינה להגדיל את שיעור המעסיקים המשלבים עובדים עם מוגבלויות, ובכך להגדיל את היקף הזדמנויות התעסוקה של אוכלוסייה זו, במגוון משרות ותפקידים ההולמים את כישוריהם. כמו כן, שואף המרכז לעודד תרבות של שילוב עובדים עם מוגבלות כמגמה כדאית, הן בפן הכלכלי והן בפן החברתי.

תפקידו של המרכז לסייע למעסיקים בכל ההיבטים הרלוונטיים להעסקת עובדים עם מוגבלות ולאפשר הליכים מקצועיים ומהירים להפקת מירב התועלת משילובם במקומות העבודה. זאת באמצעות מספר מסלולי שירות הניתנים על ידי המרכז ותוך שימוש בכלים אשר מעמיד המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות לטובת המעסיקים.

ניסיונם של מעסיקים רבים המעסיקים אנשים עם מוגבלות מראה כי בשיקולי עלות – תועלת, הרווח הכולל למעביד, לעובד, לסביבת העבודה ולחברה בכלל, עולה על מחיר ההשקעה.

לצפייה בסרטון של סיפור הצלחה – נגריית מבו קיצ'ן

אנו מזמינים אתכם, קהל המעסיקים בישראל, להכיר ולקחת חלק במגמה זו.

הרצון שלך, הכלים שלנו, הרווח של כולנו

*מרכז התמיכה למעסיקים פועל בפריסה ארצית והשירות ניתן ללא עלות*