מעסיקים מספרים

בנושא הכשרת ושילוב קופאיות עם מוגבלויות ברשת הום סנטר