מעסיקים מספרים

מפעל בול שירט שבקיבוץ חפצי-בה, חרט על דיגלו העסקת עובדים עם מוגבלות.