Uncategorized

הניוזלטר הראשון של מרכזי התמיכה למעסיקים!

מעסיקים ושותפים יקרים,

אנו שמחים להציג בפניכם את הניוזלטר הראשון של מרכזי התמיכה למעסיקים. המטרה של הניוזלטרים הנה להביא בפניכם ידע וכלים בכל הנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלות, מידע בנוגע לכנסים ואירועים בתחום והבאת עדויות של מעסיקים אשר עושים שימוש בסיוע של מרכזי התמיכה ברחבי הארץ.

בניוזלטר הנוכחי תכירו את ההגדרה של אדם עם מוגבלות, תלמדו על התפיסה העסקית למוגבלות, תקבלו טיפים בכל הנוגע לגיוס והעסקת עובדים עם מוגבלות, ותלמדו על השירותים שתוכלו לקבל ממרכזי התמיכה. בנוסף, תוכלו לקרוא עדויות עובדים ושל מעסיקים הממחישים את האתגר וההזדמנות שבעסקת עובדים עם מוגבלות. לבסוף, מצורפות הזמנות לשני כנסים המיועדים למעסיקים העוסקים בתחום.

תיהנו!