פורטל המעסיקים

אחראי\ממונה להעסקת אנשים עם מוגבלות

  • כתב מינוי אחראי\ממונה להעסקת אנשים עם מוגבלות
  • פורמט לכתבית נוהל להעסקת עובדים עם מוגבלות בארגון