מרכז התמיכה למעסיקים

כל המידע והכלים המקצועיים
להעסקה מיטבית של עובדים עם מוגבלות
ליווי אישי | שירות ממשלתי ללא עלות

  • סיוע באיתור ובגיוס עובדים עם מוגבלויות
  • הדרכה לעמידה בדרישות החוק
  • מיצוי זכאות לתמיכה ממשלתית
  • ניתוח צרכי המעסיק ואפיון משרות
  • סיוע בגיבוש מדיניות והטמעתה בארגון
  • ייעוץ בסוגיות של קליטה, שימור, קידום וסיום העסקה